najniższa krajowa 2023

Najniższa krajowa 2023 – Twoje kompendium wiedzy

Ile wyniesie najniższa krajowa w 2023 roku? Najpierw 3490 zł, a potem zostanie poniesiona o 110 złotych do 3600 zł brutto. Ten wzrost jest efektem planowanych przez rząd dwóch podwyżek w roku 2023. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej podwyżki płacy minimalnej, przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł.

Płaca minimalna w 2003 – dwie podwyżki

Można zauważyć, że w ostatnich latach minimalne wynagrodzenie rosło co roku na początku roku kalendarzowego. Jednak w 2023 roku najniższe pensje będą podwyższane nie tylko w styczniu, ale również w lipcu. Dlaczego tak się dzieje?

Otóż jest to zgodne z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 roku, która stanowi, że jeśli prognozowany na następny rok wskaźnik cen osiągnie co najmniej 105%, to minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa zostaną podniesione w dwóch terminach: 1 stycznia i 1 lipca. Wskaźnik cen to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przyszłym roku przewiduje się, że osiągnie on wartość około 110%.

Początkowy projekt płacy minimalnej w 2023 roku

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewidywał początkowo, że minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyniesie 3383 zł brutto od stycznia oraz 3450 zł brutto od lipca. Jednak ze względu na rosnącą inflację, ostatecznie uchwalono wyższe kwoty: 3490 zł brutto od stycznia oraz 3600 zł brutto od lipca. Jest to zatem podwyżka płacy minimalnej, która została przeprowadzona w celu lepszego dostosowania jej do realnych potrzeb i możliwości rynku pracy.

Płaca minimalna 2023 netto

Jeśli chcesz obliczyć, ile będzie wynosić minimalne wynagrodzenie netto, musisz pamiętać o tym, że oprócz samej kwoty brutto, która jest podstawą do obliczeń, składają się na nią także różnego rodzaju składki, takie jak składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie

Minimalna stawka godzinowa jest przeznaczona dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i obowiązuje wszystkich takich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. W 2023 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie dwa razy, dzięki rozporządzeniu rządowemu dotyczącemu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. W związku z tym od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł brutto, natomiast od 1 lipca 2023 roku wyniesie 23,50 zł brutto.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code